hax369 发表于 2018-12-7 17:54

求助,求助个最初级的问题。。耳机接线

网上买了个剪线耳机,拿回来不知道线怎么接。。。
求高手指导下。。
焊脚有 LIN_P1
          CND1
          RIN_P1
          MIC_CND
          MIC+          五个

hax369 发表于 2018-12-7 18:06

颜色分别是 红黄蓝绿花
页: [1]
查看完整版本: 求助,求助个最初级的问题。。耳机接线