feelgood沸谷 发表于 2020-7-20 09:41

无耻是种境界 发表于 2020-7-20 03:27
外观有变化吗?

亲 外观没有变化哦~ 单元重新设计了一下 已经不会出现之前单元问题了配件方面有增加哦~

feelgood沸谷 发表于 2020-7-20 15:52

ddddddddddddd

feelgood沸谷 发表于 2020-7-21 09:33

ddddddddddddd
页: 1 [2]
查看完整版本: ◆◆◆沸谷音频◆◆◆【Focal UTOPIA升级版大乌托邦】◆◆◆沸谷音频◆◆◆