jimguo 发表于 2021-9-19 19:27

各地戏剧曲牌音乐

本帖最后由 jimguo 于 2021-9-19 19:54 编辑
各地戏剧曲牌音乐标题不明确。有的是纯器乐曲牌,但可能是唱的。

中国传统音乐教程音响 - 民族音乐学院鉴赏教程
https://pan.baidu.com/s/1crvwsK#list/path=%2F
昆曲檀板清歌·細吹曲牌
https://pan.baidu.com/s/1c1uMxGG#list/path=%2F
各地曲牌
https://pan.baidu.com/s/1cs6GBS#list/path=%2F
嗩吶清曲牌
https://pan.baidu.com/s/1pLCLG3h#list/path=%2F

【南方剧种】

-广东-
粤剧小曲专辑wav
https://pan.baidu.com/s/14NngOI7UgeRfH7oILAGaCQ#list/path=%2F
粤剧 粤曲小曲 嫚孋《粤曲赢天下》wav
https://pan.baidu.com/s/1NVKwgcxyvIOe1Se4EI3iAQ#list/path=%2F
-潮汕-
[潮韵-中国潮剧传统曲牌荟萃].专辑.(FLAC)
https://pan.baidu.com/s/18gC4#list/path=%2F
-福建-
莆仙戏 mp3
https://pan.baidu.com/s/1dYrN8#list/path=%2F
-赣南-
采茶戏
https://pan.baidu.com/s/1fof2x8WNnwO0E7YitL8WHg#list/path=%2F

【北方戏剧】

-陕西-
秦腔曲牌
https://pan.baidu.com/s/1mgqwuec#list/path=%2F
-河北-
威县乱弹
https://pan.baidu.com/s/1mgj7xSc#list/path=%2F


[京胡著名曲牌].专辑.(FLAC) 提 8159
https://pan.baidu.com/s/1ZP7KQlARobdDvyOPw7Y2qw#list/path=%2F
茅山乾元观道乐
https://pan.baidu.com/s/1htG8KKW#list/path=%2Fzealote 发表于 2021-9-19 20:10

感谢分享

primaryear 发表于 2021-9-20 08:00

谢谢楼主分享

rgchenyuan 发表于 2021-9-20 10:40

唢呐下不了啊?

北京-老齐 发表于 2021-9-20 13:51

谢谢楼主分享

jimguo 发表于 2021-9-20 16:40
大乐队经典戏剧曲艺
大中华国乐 - 粉墨戏东方

http://www.erji.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2240280&extra=


ctb3518 发表于 2021-9-21 23:40

支持支持!很好的戏曲!

jimguo 发表于 2021-9-29 00:44

卓依婷《黄梅戏.名曲名段精选》2CD【WAV+CUE】
http://blog.sina.com.cn/s/blog_1647c7e760102xz7u.html

群星《浪漫情怀(一)-黄梅调经典》
http://blog.sina.com.cn/s/blog_9afeaa870102vd6x.html

山水意 发表于 2021-9-29 13:09

感谢楼主
页: [1]
查看完整版本: 各地戏剧曲牌音乐