YUFINDO 发表于 2022-3-11 13:29

【新品发布】YUFINDO ZQI600解码耳放正式发布

本帖最后由 YUFINDO 于 2022-3-11 16:01 编辑

YUFINDO ZQI600全平衡纯甲类解码耳放,独特设计,卓越的电路方案,只为纯粹好声音。

试听活动已开启:快捷通道
YUFINDO官网 www.yufindo.com
音飞度QQ发烧群 723046075
YUFINDO 发表于 2022-3-11 13:35

欢迎预约试听

huchaoping 发表于 2022-3-11 17:00

顶一个

soil 发表于 2022-3-11 18:19

看指标,很棒的机器:victory:

pp1276 发表于 2022-3-14 16:39

值得期待。
页: [1]
查看完整版本: 【新品发布】YUFINDO ZQI600解码耳放正式发布