feelgood沸谷 发表于 2022-10-21 17:27

◆◆◆沸谷音频◆◆◆KM NEPTUNUS黑海皇听感分享赏析 现货咨询!

━━━━━━━━━━
[低高]
分辨率: ★★★★☆
高频: ★★★★☆
中频: ★★★★★
低频: ★★★★★
━━━━━━━━━━
【综合评价】98分推荐率 ★★★★☆
腔体有着非常优秀的共振频响,实际听来也是这样,声音非常的舒服好听,腔体大小,也正好,外观极其奢华,逼格拉满,跟红宝石似的易推的设计,潜力巨大,他的声音拥有很大的密度,声音浑厚有力,泛音非常的充足,听乐器,弦乐,现场,流行都非常给力,非常之奢华,又是出街必备利器
如果您没有听过,请不要担心
谷谷线下可以来店试听搭配各种旗舰播放器
我们期待您的到来

两厢爱好者 发表于 2022-10-22 07:12

拜读了~好文!

feelgood沸谷 发表于 2022-10-22 09:30

:hug:

feelgood沸谷 发表于 2022-10-23 09:41

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-10-24 09:25

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-10-26 09:23

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-10-28 10:48

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-10-29 10:15

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-10-30 09:34

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-10-31 09:27

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-11-2 09:49

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-11-4 09:20

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-11-5 09:54

:victory:

feelgood沸谷 发表于 2022-12-6 09:58

:victory:
页: [1]
查看完整版本: ◆◆◆沸谷音频◆◆◆KM NEPTUNUS黑海皇听感分享赏析 现货咨询!